7. ročník

 

                        Zápisy 7. ročník

 

                  Pracovní listy 

 

                  Poznávání živočichů a rostlin:    Paryby, ryby

                                                                         Obojživelníci, plazi

                                                                         Ptáci

                                                                         Savci

                                                                         Dvouděložné rostliny

 

                  Otázky před testem