Pracovní listy

1. Směsi

2. Atom, periodická soustava

3. Chemické látky, sloučeniny, molekuly

4. Kovy, nekovy, polokovy

5. Halogenidy, oxidy

6. Hydroxidy, kyseliny