Materiály k výuce

     

    Výpočty z chemických rovnic - cvičení

    Redoxní reakce - cvičení

    Deriváty uhlovodíků - výukové video