Materiály k výuce

     

     Vyčíslování z chemických rovnic - cvičení

     Halogenidy - výukové video

     Oxidy - výukové video

     Neutralizace - výukové video

     Neutralizace - cvičení