Olympiáda přírodopis

        Poznávání rostlin     +  správné odpovědi

 

        Poznávání živočichů  +  správné odpovědi