9. ročník

     

 

     Větvení řetězců uhlovodíků

     Deriváty uhlovodíků I. - Halogenderiváty, Dusíkaté deriváty.    +   Výukové video !

     Deriváty uhlovodíků II. - Kyslíkaté deriváty

     Kyslíkaté deriváty  - vícesytné alkoholy