6. ročník

    Pokud máte potíže s pochopením učiva nebo nějaký dotaz, napište mi. Rozpačitý

 

     Kořen, stonek

     Vnitřní stavba stonku, list

     Kapraďorosty - plavuně, přesličky,   Kapradiny

     Nahosemenné - cykasy, jinany, jehličnany

     Houby stopkovýtrusné

     Houby vřeckovýtrusné